Trädgårdsutbildning

Inom trädgårdsområdet finns många möjligheter. Hos oss får du en lära dig att odla både ute och i växthus. Vi bygger och designar trädgårdsmiljöer, en viktig del är växtkunskap och beskärning. Den teori du behöver för yrkeslivet ingår i utbildningarna.

Utbildningarna följer odlingssäsongen och sker i nära samarbete med branschen vilket ger goda utsikter till arbete.

För mer information kontakta Eva Olofsson,  , 070-082 21 30

 

Grundläggande trädgårdsutbildning 40 Veckor Komvux

Du får kunskaper i växtkännedom och att beskära träd och buskar. Att odla både ute och i växthus, binda buketter, samt att bygga och designa trädgårdsmiljöer är också kun- skapsområden som ingår. 

Läs mer här:

Trädgård 40 Veckor (öppnas i separat fönster)

Anmälningsblankett (öppnas i separat fönster)

 

Trädgårdsanläggning Grundkurs Anläggning - skötsel och design av utemiljöer 20 Veckor Komvux

Dina kunskaper och färdigheter från kursen kan du använda om du vill starta eget företag inom skötsel och anläggning eller om du vill arbeta i park- och kyrkogårdsförvaltningar eller i bostadsbolag. 

Läs mer här:

Trädgård anläggning skötsel 20 Veckor (öppnas i separat fönster)

Anmälningsblankett (öppnas i separat fönster)

 

Trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer 40 Veckor Lärlingsvux

Undervisningen är förlagd med 70% av studietiden till APL-platser. Här genomförs de praktiska momenten tillsammans med erfarna handledare. Den skolförlagda delen med lärarledd undervisning upptar 30% av studietiden och innehåller mycket av de teoretiska momenten. Teorimoment kan även förekomma på APL-platsen. 

Läs mer här:

Trädgårdsanläggning 40 Veckor Lärlingsvux (öppnas i separat fönster)

Anmälningsblankett (öppnas i separat fönster)


uiqt|wBu{5m%vi5wtwn{{wvH%vozmoqwv5{mu{5m%vi5wtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5kiztivlmzH%vozmoqwv5{m,97